Hem TectoFlow Produkter Återförsäljare Kontakt

Torkskåp Värmeväxlare Luftmixdon Socklar Tillbehör

HX 300

VVX 200

Värmeväxlare HX 300, framtagen för horisontell eller vertikal montering. Värmer tilluften genom att utnyttja  frånluftsvärmen, ett snabbt och enkelt sätt att sänka energiförbrukningen.

TectoFlow     Borrgatan 6     211 24  Malmö     Sweden     +46 40 656 64 00     info@tectoflow.se 

Copyright 2013 TectoFlow