CE-märkning

CE-märket är tillverkarens försäkran att produkten uppfyller alla bestämmelser som ställs på den utifrån relevanta EU-direktiv.

CE-märket gäller de flesta produkter som säljs inom EU, oavsett var de är tillverkade.

Läs mer här:
 CE-märket