Kvalité & Miljöpolicy

Återvinning av uttjänta elprodukter
TectoFlow är sedan 2016 anslutet till elretur, ett samarbete mellan El-Kretsen AB och Sveriges samtliga kommuner. Elretur ger en effektiv och miljösäker hantering av insamlade elektriska och elektroniska produkter i enlighet med lagen om producentansvar. För ytterligare information läs mer här:

 Kvalitets- & Miljöpolicy

El-Kretsens webbplats